Școala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare Ploiesti’ infiinţatǎ in cadrul Fundaţiei pentru Dezvoltare Umană – filiala Ploiesti, de catre doamna doctor Mihaela Vasile – Presedinte FDU, si-a inceput activitatea in anul scolar 1999-2000, cu o clasa de asistenti medicali generalisti, ajungandu-se, in anul scolar 2017-2018, la trei clase de asistenti medicali de farmacie si sase clase de asistenti medicali generalisti.

Unitatea scolara a fost acreditata prin OMCEI nr. 5121/09.09.2009.

Scoala a functionat din 1992 in sediul din bulevardul Petrolului nr 16 pana in anul 2018 cand si-a mutat sediul in Bulevardul Bucuresti nr. 39, in incinta UPG Ploiesti, corp AT 4-8 si dispune de 5 sali de clasa astfel : o sala de curs si cabinet de farmacie, o sala de curs si cabinet nursing, o sala curs si cabinet informatica, doua sali de curs simple, o biblioteca, secretariat, cancelarie si arhiva.

Baza materiala s-a imbunatatit de la an la an, prin dotarea claselor cu mobilier adecvat si material didactic necesar.

Pentru a urma cursurile acestei scoli, se pot inscrie absolventii de liceu cu sau fara diploma de bacalaureat, sau absolventi ai unei institutii de invatamant superior.

Procesul de invatamant este desfasurat conform programelor in vigoare, pe module, de catre personal calificat: doctori, farmacisti, asistenti medicali, profesori cu gradul didactic II sau I.

Instruirea clinica/farmaceutica se desfasoara in unitatile spitalicesti/farmaciile din municipiu cu care scoala incheie contracte de colaborare, sub indrumarea cadrelor de specialitate.

Revista scolii  „Pilula de sanatate’ a fost premiata la nivel regional si local.

Elevii scolii participa la concursuri si comunicari stiintifice in domeniu, la numeroase activitati extrascolare: scoala deruleaza, deasemeni, activitati de parteneriat la nivelul comunitatii si cu unitati scolare similare din municipiu, judet, tara.

Fiind o instiutie non-profit, scoala acorda instruire gratuita unor elevi lipsiti de posibilitati financiare.

Promovabilitatea la examenele de certificarea competentelor profesionale – nivel 5 avansat, la cele doua specializari,  „ asistent medical generalist’ si „asistent medical de farmacie’ a fost, in fiecare an, de 100%. Dupa finalizarea studiilor, majoritatea absolventilor reuseste sa se incadreze pe piata muncii, in tara sau strainatate, in domeniul pentru care s-au pregatit.

Prin adoptarea, de catre Parlamentul Romaniei, a legislatiei care stabileste locul si rolul invatamantului particular in sistemul national de invatamant, invatamantul particular se intoarce acolo unde ii este locul, in structura educationala europeana. Exista, de acum, temeiul legal ca, prin calitatea educatiei, sa se faca posibila compatibilizarea scolii romanesti cu cea europeana.

Taxa de inscriere este de 100 lei.

FACILITĂŢI PENTRU ELEVII NOŞTRI!!!

  • *ABSOLVENŢILOR  CU REZULTATE DEOSEBITE, PRECUM ŞI CELOR CARE S-AU REMARCAT IN DECURSUL CELOR 3 ANI DE ŞCOLARIZARE, LI SE OFERĂ POSIBILITATEA UNUI LOC DE MUNCĂ, DACĂ DORESC, ÎN CADRUL ŞCOLII, FIIND ÎNCADRAŢI PE O CATEDRĂ DE SPECIALITATE, ÎN FUNCŢIE DE DOMENIUL ABSOLVIT (MAISTRU INSTRUCTOR – INSTRUIRE CLINICĂ ŞI NURSING/MAISTRU INSTRUCTOR – INSTRUIRE ÎN FARMACII);
    • *ABSOLVENTII ŞCOLII NOASTRE CARE AU ABSOLVIT UNA DINTRE SPECIALIZĂRI (ASISTENT MEDICAL GENERALIST / ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE / TEHNICIAN MASEUR), POT URMA CURSURILE ALTEI SPECIALIZĂRI, CUANTUMUL TAXEI ANUALE FIIND LA JUMĂTATE DIN VALOAREA SA.
    • *ELEVILOR SILITORI LI SE ASIGURĂ PARTICIPAREA LA CONCURSURI ŞCOLARE, SESIUNI DE COMUNICĂRI ANUALE, PROIECTE EDUCAŢIONALE, FACILITÂNDULI-SE CHELTUIELILE  DE DEPLASARE  (ŞI DE CAZARE, DACĂ ESTE CAZUL), ACESTEA FIIND SUPORTATE DE CĂTRE ŞCOALĂ;
    • *SPRIJINIM ELEVII PENTRU REDACTAREA REVISTEI ŞCOLII, PUNDU-LE LA DISPOZIȚIE MATERIALE DE SPECIALITATE ȘI POSIBILITATEA CONSULTĂRII PERMANENTE CU CADRE DIDACTICE DE SPECIALITATE;

PROMOTIA 2017-Specializarea “Asistent Medical de farmacie”